AGELLUS, s. r. o.

Pestovanie a predaj trávnatých kobercov

AGELLUS, s. r. o.
930 39 Zlaté Klasy 767

+421 915 737 808
+421 (02) 459 550 34

www.agellus.sk
mail@agellus.sk

Vážení zákazníci

Otvorili sme už desiatu sezónu predaja trávnatých kobercov, realizácie a údržby trávnatých plôch. Naša spoločnosť Vám v roku 2017 podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, ponúka trávnaté koberce zo svojej produkcie, a to za rovnaké ceny ako vo vlaňajšom roku. Aj v tejto sezóne Vás radi privítame priamo v našej prevádzke v Novom Živote.

AGELLUS, s.r.o.